Bogactwo (Czwartek II tyg. Wielkiego Postu 25.02.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Bogactwo (Czwartek II tyg. Wielkiego Postu 25.02.2016)

Łk 16,19-31
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają». «Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»”

Bogactwo samo w sobie nie jest niczym złym. O wiele większe znaczenie ma to, w jaki sposób się z nim obchodzimy. Opcji jest kilka. Można być bogatym i uważać siebie za kogoś lepszego niż inni. Równie dobrze można być gołym i wesołym i podobnie podchodzić do ludzi. Są też ludzie zarówno biedni jak i bogaci, którzy są wrażliwi na krzywdę drugiego. To ci, którzy bez względu na sytuację będą starać się pomóc. Zatem – wiele zależy od naszego serca i podejścia. Nadto trzeba pamiętać, że istnieje inne Życie, które jest bardziej realne niż to tutaj. I jest ono naprawdę warte każdego naszego zachodu i trudu.

sad