Bob Budowniczy :) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Bob Budowniczy :)

Mt 7,21-29
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości». Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Jezus zna życie jak nikt inny, dlatego nie obiecuje tym, którzy Go słuchają gruszek na wierzbie. On naprawdę wie, że na życie ludzkie składają się momenty euforii i wielkiego szczęścia, ale także takie, w których należałoby załamać ręce i płakać. To chwile burz, nawałnic i podtopień, w których nasza wiara musi zdać egzamin z ufności Bogu.

Niezależnie od fundamentu, takie chwile czekają na nas w życiu. Budując jednak na Chrystusie uzbrajasz się w nadzieję, która zawieść nie może.domek