bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wspomnienie (19.10.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wspomnienie (19.10.2015)

Łk 12,13-21
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?” Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.  I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj». Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?»  Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.

Człowiek – istota planująca swój najmniejszy krok i przedsięwzięcie. Miewamy szczelnie wypełnione terminarze, dopięte na ostatni guzik, jednak w tym zaganianiu czegoś nam brakuje. Czegoś, a raczej Kogoś. To Jezus Cię zaplanował i dał Ci to wszystko, czego nie raz nie doceniasz. Więc może w Twoim terminarzu, pośród dedlajnów i zadań na wczoraj, znajdzie się miejsce dla Cieśli z Nazaretu?

sługa