Bezbronny Jezus (07.04.2017) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Bezbronny Jezus (07.04.2017)

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?» Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże — a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Jezus uchodzi z rąk tych, którzy chcą Go pojmać, wyrządzić krzywdę, zabić. Jednak nie będzie robił tego zawsze. Od momentu śmierci poniesionej dla ciebie i dla mnie, Boży Baranek bez skazy nieustannie oddaje się w nasze ręce poprzez Sakrament Eucharystii.

On dosłownie oddaje się w nasze ręce, bo chce być blisko tych, których naprawdę bezgranicznie kocha. Czy zachowasz się jak ci z dzisiejszej Ewangelii, czy jak dziecko – pokornie i z najwyższą czcią powitasz Boga, który przychodzi?

św