Będzie czerwony pasek? (NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 25.01.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Będzie czerwony pasek? (NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 25.01.2016)

Mk 16,15-18
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

Myślę że sporo tracimy na samym początku ewangelizacji, kiedy próbujemy kogoś przekonać do swojej racji. Do nas należy głoszenie – nie zaś bitwa na plusy dodatnie i ujemne. Świat oczekuje świadectwa twojego życia, a nie kolejnych wywodów telogiczno-filozoficznych. Głoszenie i świadectwo. Resztą zajmie się Jezus.

IMG_3346