Balast (Wtorek V tyg. Wielkiego Postu 15.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Balast (Wtorek V tyg. Wielkiego Postu 15.03.2016)

J 8,21-30

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?” A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich”. Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?” Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Klękając u kratek konfesjonału każdy z nas powinien zdać sobie jasno sprawę, że nie jesteśmy w stanie sami z siebie, o własnych siłach wyzwolić się z grzechu. Tylko powierzając się Jezusowi – rzucając własne grzechy w bezgraniczną otchłań Jego Miłosierdzia – jesteśmy w stanie przejść w pokoju przez to życie. Chrystus z własnej Wysokości wyciąga do ciebie Ręce i chce cię wynieść na wysokości. Ale wcześniej musisz zrzucić zbędny balast grzech ów i przewin.

pobrany plik