Autentyk (wtorek III tyg. Adwentu 15.12.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Autentyk (wtorek III tyg. Adwentu 15.12.2015)

Mt 21,28-32
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy». Ten odpowiedział: „Idę, panie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Pod wieczór naszego życia sądzeni będziemy z miłości. Bo tylko miłość tak naprawdę się liczy. Tylko ona nadaje sens naszemu istnieniu i temu wszystkiemu dokoła.

Oby ta miłość w moim i twoim życiu nie okazała się tylko pustym hasłem i sloganem. Obym nie stał się dla innych drogowskazem, który co prawda wskazuje na właściwy kierunek, ale sam nie podąża wskazaną drogą.

cami