Autentyk (Środa X tyg. zwykłego 08.06.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Autentyk (Środa X tyg. zwykłego 08.06.2016)

Mt 5,17-19
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Nic tak nie przekonuje drugiego człowieka jak autentyczność. A już najbardziej jeżeli chodzi o własne świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Zatem chodzi o wierność Jezusowi we wszystkich Jego Słowach i natchnieniach Jego Ducha.

Piszesz się?

IMG_3991