„…A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”. | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

„…A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”.

Drodzy Parafianie! Szanowni Goście!

Święta Bożego Narodzenia to czas wielkiej radości, pełnej zachwytu i medytacji nad tajemnicą Słowa Wcielonego – Jezusa Chrystusa, który zamieszkał wśród ludzi. Nowonarodzonemu Zbawicielowi świata, razem z Najświętszą Matką, św. Józefem, aniołami – śpiewającymi nieustanne GLORIA IN EXCELSIS DEO oraz z pasterzami, pragniemy także my oddać hołd i cześć.

Uroczystość Bożego Narodzenia to czas składania życzeń. W imieniu własnym jak i księży współpracowników: ks. seniora Józefa, ks. Pawła i ks.  Bartłomieja pragnę złożyć wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom naszej parafii jak najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Nowonarodzony Syn Boży obdarzy obfitością swych łask: błogosławieństwem na każdy dzień, zdrowiem – tak bardzo potrzebnym, pomyślnością, pogodą ducha i ludzką życzliwością. 

Niech rozproszy wszelkie ciemności – głęboką wiarą, 
trudności – niezłomną nadzieją, 
a zwątpienie – prawdziwą miłością. 

SZCZĘŚĆ BOŻE !!!
Boże Narodzenie 2022 r. ks. Jacek Lewicki
 proboszcz parafii